รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

สภาพสังคม

สภาพสังคม


 การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                        7   แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                    4   แห่ง

-  โรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน           2  แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                      8   แห่ง


 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด              6   แห่ง

-  สำนักสงฆ์  5   แห่ง


 การสาธารณสุข

-  ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบล         1      แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 98 


 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  ป้อมยามตำรวจ   1   แห่ง