รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT)

ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT)

เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6

เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 เนื่องในวันรักตับโลก 1 ตุลาคม 2553 มูลนิธิโรคตับ ร่วมกับ MK สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ 59 โรงพยาบาลชั้นนำทุกภาคทั่วประเทศ ขอเชิญท่านตรวจค่าเอ็นไซม์ตับ(ALT) ฟรี ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2553(เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ดัง ตารางแสดงรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 6 

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา ...
วันที่ 23 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ร่วมกับทางชุมชน บ้านผานั ...
1 | 23 กันยายน 2563
สำรวจลูกน้ำยุงลาย ...
ันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ...
15 | 28 สิงหาคม 2563
ติดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ...
28 สิงหาคม 2563 ทีมงาน คปสอ.แม่แจ่ม ได้ออกนิเทศติดตามงาน บริการอนามัยแม่และเด็ก ...
19 | 28 สิงหาคม 2563
บริการคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ก ...
8 | 28 สิงหาคม 2563
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
20 สิงหาคม 2563 หลังจากได้รับรายงานมีผู้ปวยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งไปทำงานพื ...
15 | 20 สิงหาคม 2563
วัคซีนเด็กปฐมวัย ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บ ...
16 | 20 สิงหาคม 2563