รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำกระทงจากโคนไอศกรีม

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำกระทงจากโคนไอศกรีม

งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจ้ดทำโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำกระทงจากโคนไอศกรีม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าผา และสร้างรายได้เสริมให้เพียงพอต่อการยังชีพ

โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและสิท ...
เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพและสิทธิประโยชน์สำหรั ...
6 | 18 เมษายน 2562