รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กิจกรรมเทศบาล » กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชนตำบลท่าผา

วันที่ 23 กันยายน 2563 ทางศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ร่วมกับทางชุมชน บ้านผานัง หมู่ที่ 2 ได้ดำเนินการกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563

สำรวจลูกน้ำยุงลาย ...
ันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข ...
31 | 28 สิงหาคม 2563
ติดตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ...
28 สิงหาคม 2563 ทีมงาน คปสอ.แม่แจ่ม ได้ออกนิเทศติดตามงาน บริการอนามัยแม่และเด็ก ...
30 | 28 สิงหาคม 2563
บริการคลินิกโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ...
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.30 น ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ก ...
15 | 28 สิงหาคม 2563
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
20 สิงหาคม 2563 หลังจากได้รับรายงานมีผู้ปวยสงสัยติดเชื้อไข้เลือดออกซึ่งไปทำงานพื ...
24 | 20 สิงหาคม 2563
วัคซีนเด็กปฐมวัย ...
เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ได้ให้บ ...
23 | 20 สิงหาคม 2563
ตรวจสารพิษในเลือดให้เด็กวัยเรียน ...
เมื่อ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา ในสังกัดเทศบาลท่าผา ได้ทำการ ...
18 | 19 สิงหาคม 2563