รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » กระดานถามตอบ » รับสมัคร ป.โท
WEB BOARD
กระดานถามตอบสำหรับ ผู้สนใจติดต่อสอบถาม ข้อมูลทั่วไป แนะนำติชม แจ้งร้องเรียน สนทนาทั่วไป สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ได้ที่นี่ค่ะ สามารถแวะมาพูดคุยกันได้นะคะ
รับสมัคร ป.โท
ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ( โครงการพัฒนาบุคลากรฯสู่ประชาคมอาเชียน) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(อยู่ระหว่างเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย) หลักสูตรที่เปิดสอน โดยสามารถใช้ทุน อปท. หรือหน่วยราชการอื่นๆ ได้ ระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.) -การบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ?การบัญชีบริหาร (มีวิชาบัญชี 15 หน่วยกิต) - การจัดการทั่วไป - การจัดการงานก่อสร้าง 3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต(M.P.A.) -การบริหารจัดการภาครัฐ ระยะเวลาการศึกษา (ขึ้นอยู่กับแผนและผลการเรียน) อัตราค่าลงทะเบียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 120,000บาท (ขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษา) แบ่งจ่าย 10 งวด ระยะเวลาในการสมัครเรียนและลงทะเบียน 1 สิงหาคม ? 15 ตุลาคม 2556 กำหนดเปิดเรียน พฤศจิกายน 2555 หลักฐานการสมัครเรียน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ - ใบรับรองผลการศึกษา(transcript) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) จำนวน 3 ฉบับ -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 3 ฉบับ หมายเหตุ สอบถามข้อมูล ได้ที่ 084-9859996 สำหรับภาคเหนือ www.siam2aec.net โครงการพัฒนาบุคคลากรภาครัฐและเอกชน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-KRAI) วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผู้ตั้ง : โครงการ AEC | อีเมล์ : wtanee.aoy@gmail.com | ลงวันที่ : 15 สิงหาคม 2556 เวลา 12:51:39 118.174.99.xxx