รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

คณะผู้บริหาร

                                                                      


                                                     นายสุพจน์  ริจ่าม

                                               นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา

 

                                                       

                     นายอุทัย  บุญเทียม                                นายวิเชียร  จำปาดี                                  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา             รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา  

 

 

                       

                    นายอำนาจ  เทพมณี                               นายกอนแก้ว  ริยะนา

         เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าผา