รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
WEBXY5 http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com
หน้าแรก » หน่วยงานแต่ละฝ่าย » กำนันผู้ใหญ่บ้าน

กำนันผู้ใหญ่บ้าน

รายชื่อ  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน

ตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หมู่ที่ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายซะ  วิรามอำไพ 1 ผู้ใหญ่บ้านบ้านสามสบ
2 นายสุมน  ไชยบุตร 2 ผู้ใหญ่บ้านบ้านย้านผานัง
3 นายทองดี  เก่งการทำ 3 ผู้ใหญ่บ้านบ้านเหล่า
4 นายสุกิจ เพ็ญธรรม 4 กำนันตำบลท่าผา
5 นายกำพล โสภาณะ 5 ผู้ใหญ่บ้านบ้านทัพ
6 นายสำราญ  กุลนันท์ 6 ผู้ใหญ่บ้านยางหลวง
7 นายจำเริญ  ต๊ะสม 7 ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยไห
8 นายพิพัฒน์ ธนุรวิทยา 8 ผู้ใหญ่บ้านบ้านยางส้าน
9 นายณัฐพงศ์ ทะนะเพิ่ม 9 ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาเรือน
10 นายเมฆ  นะที 10 ผู้ใหญ่บ้านบ้านไร่