รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่าผา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2563)

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ...
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอนแท ...
370 | 24 มีนาคม 2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local ...
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท ...
856 | 14 มิถุนายน 2561