รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. (OPDC))

คู่มือสำหรับประชาชน เทศบาลตำบลท่าผา  พ.ศ.2558

คู่มือสำหรับประชาชน  เทศบาลตำบลท่าผา พ.ศ.2558  แก้ไข ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ...
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอนแท ...
320 | 24 มีนาคม 2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local ...
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท ...
749 | 14 มิถุนายน 2561