รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

ท่าผาแผ่นดินธรรม วัฒนธรรมลือเลื่อง รุ่งเรืองประเพณี ของดีผ้าตีนจกทอมือ

หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง » ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านยางหลวง

ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายบ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 บ้านยางหลวง