รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร » ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559

 

แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.


(Local Performance Assessment : LPA) : (สถ อปท) ประจำปี 2559รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ...
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอนแท ...
295 | 24 มีนาคม 2560
คู่มือสำหรับประชาชน ...
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางรา ...
448 | 24 มีนาคม 2560