รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานทางการเงิน » รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนตุลาคม 2558

2.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

3.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนธันวาคม 2558

4.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนมกราคม 2559

5.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

6.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนมีนาคม 2559

7.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนเมษายน 2559

8.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

9.  รายงานการเงิน  ประจำเดือนมิถุนายน 2559

10. รายงานการเงิน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

11. รายงานการเงิน  ประจำเดือนสิงหาคม 2559

12. รายงานการเงิน  ประจำเดือนกันยายน 2559

13. งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559