รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานทางการเงิน » รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

1. รายงานทางการเงิน ตุลาคม 2559

2. รายงานทางการเงิน พฤศจิกายน 2559

3. รายงานทางการเงิน ธันวาคม 2559

4. รายงานทางการเงิน มกราคม 2560

5. รายงานทางการเงิน กุมภาพันธ์ 2560