รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี  ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ยื่นแบบ ภรด.2และชำระภาษี  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ : ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5และชำระภาษี เดือนมกราคม เมษายน  ของทุกปี
ภาษีป้าย : ยื่นแบบ ภ.ป.1 เดือนมกราคมมีนาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งต่างฯ :  ยื่นแบบชำระภาษีเดือนธันวาคม มีนาคม  ของทุกปี

แผนพัฒนาบุคลากร ...
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ...
18 | 27 มิถุนายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษา ...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ...
15 | 27 มิถุนายน 2562