รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี

ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี  ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ยื่นแบบ ภรด.2และชำระภาษี  เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ : ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5และชำระภาษี เดือนมกราคม เมษายน  ของทุกปี
ภาษีป้าย : ยื่นแบบ ภ.ป.1 เดือนมกราคมมีนาคม ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งต่างฯ :  ยื่นแบบชำระภาษีเดือนธันวาคม มีนาคม  ของทุกปี

ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง ให้เจ้าของท ...
ประกาศเทศบาลตำบลท่าผา เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษ ...
198 | 6 ธันวาคม 2560