รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวประชาสัมพันธ์ » สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน

เทศบาลตำบลท่าผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

ระหว่างวันที่  1 – 5  เมษายน  2561