รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษา ...
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ...
73 | 27 มิถุนายน 2562