รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง » ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ/userfiles/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf