รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » รายงานทางการเงิน » งบแดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

งบแดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

งบแดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562/userfiles/files/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%992562.pdf