รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
หน้าแรก » ข่าวสารเทศบาล » ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง » ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา  เทศบาลตำบลท่าผา  อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่/userfiles/files/Scan_20200414_161906.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคาร ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรร ...
15 | 22 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference ...
ประกาศ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน ...
17 | 22 พฤษภาคม 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประก ...
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรร ...
39 | 23 เมษายน 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียน ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ ...
39 | 9 เมษายน 2563
ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์ ...
ประกาศประกวดราคาติดตั้งระบบสำรองไฟ ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา เทศบาลตำบลท่า ...
60 | 1 เมษายน 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ...
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรร ...
43 | 25 มีนาคม 2563