รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

ผ้าซิ่นจก (ตีนจก)

เอกลักษณ์ของกลุ่มชน การตั้งถิ่นฐาน เชื้อชาติ สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี เข้าไว้ด้วยกัน

             ผ้าซิ่นจก  (ตีนจก)  มีความละเอียดประณีตอ่อนช้อย  มีความหมายในตัวเอง  ความประณีตของลวดลายเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เยือกเย็นสุขุม  กฎเกณฑ์  บางครั้งอาจซ่อนเร้นเรื่องราวและเนื้อหาที่สมารถเล่าขานถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชน  การตั้งถิ่นฐาน  เชื้อชาติ  สภาพภูมิศาสตร์  ความเชื่อ  ประเพณี  เข้าไว้ด้วยจากการได้วิเคราะห์ดูความสมบูรณ์ของผ้าแต่ละผืน  จะมีส่วนประกอบเป็น  3  ส่วนด้วยกัน  คือ


ส่วนหัวซิ่น ซึ่งใช้ผ้าพื้นเป็นสีขาว  หรือสีแดง  เย็บติดกับส่วนหัว  เพราะเวลานุ่งจะทำให้ชายพกที่พับเข้าไปในเข็มขัดไม่หนาเกินไป


ส่วนตัวซิ่น  จะทอเป็นผ้าพื้นหรือทอยกมุกสีต่างๆ

ส่วนเชิงซิ่น  จะทอจกเป็นลวดลายที่สวยงาม

แต่ละส่วนจะทอแยกกัน  แล้วนำมาเย็บต่อกันด้วยมืออย่างประณีต  เรียกรวมว่า   ผ้าซิ่นตีนจก


ผ้าซิ่นตีนจก

           ลักษณะเฉพาะของผ้าเชิงจก  คือ  การทอทั่วไปเพื่อใช้เป็นเชิงของผ้าซิ่น  จะมีสีสันลวดลายของแต่ละลาย  ซึ่งเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ สังเกตได้ง่าย  เนื้อผ้าจะเรียบด้านหน้า  ส่วนด้านหลังจะมีรอยต่อเป็นปุ่มปม  ทั้งนี้เพราะผ้าทั้งสองชนิดนี้ใช้เส้นพุ่งทอเป็นสีเดียวกันตลอดแถว  ส่วนผ้าจกใช้ด้ายจกเปลี่ยนสีไปเรื่อย ๆ ในแถวเดียวกัน


ผ้าจก

ผ้าจก


ผ้าจกเชียงแสนหงษ์ดำ

ผ้าจกเชียงแสนหงษ์ดำ


ผ้าตีนจก ที่จกด้วยฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติ  ต่อเรือ

ผ้าตีนจก  ที่จกด้วยฝ้ายปั่นมือ  ย้อมสีธรรมชาติ  ต่อเรือ


ผ้าตีนจกประยุกต์ลายหงษ์สาม

ผ้าตีนจกประยุกต์ลายหงษ์สาม

 

ผ้าตีนจกลายขันเสี้ยนสำ

เครื่องนุ่งห่ม ...
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ...
953 | 22 มิถุนายน 2556