รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

เครื่องนุ่งห่ม

เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

กางเกงขาก๊วยเย็บมือ  ต่อเรือ

 

กางเกงสะดอเย็บมือ

 

ชุดแสกคอบัว  อาภรณ์

 

ชุดแสกบอลลูน  อาภรณ์

 

ชุดคลุมแต่งจกยาว  อาภรณ์

 

เสื้อเย็บจักรปักมือแบบยีนส์ต่อเรือ

 

เสื้อแต่งลูกเดือย

 

เสื้อปักเม็ดเดือย

 

ผ้าคลุมไหล่  พินดา

 

ผ้าคลุมไหล่

ผ้าซิ่นจก (ตีนจก) ...
เอกลักษณ์ของกลุ่มชน การตั้งถิ่นฐาน เชื้อชาติ สภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อ ประเพ ...
2250 | 22 มิถุนายน 2556