รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

วัดป่าแดด

หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม

วัดป่าแดด


หรือชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ๋ม แต่เดิมบริเวณที่สร้างวัดนี้เป็นทุ่งนาทุ่งป่าแง พระยาเขื่อนแก้ว เจ้าปกครองแม่แจ่มสมัยนั้นได้ซื้อกับเจ้าของนาแล้วไปนิมนต์ ครูบาขุณณาจากวัดอุโบสถ อำเภอสันป่าตองมาเป็นประธานสงฆ์ในการก่อสร้างวัด เมื่อปี พ.ศ.2428 ภายในวิหารวัดป่าแดดมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ที่เขียนขึ้นโดยฝีมือช่างแต้มชาวไทยใหญ่ภาพเหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นสื่อสอนพุทธประวัติและธรรมะผ่านชาดกต่าง ๆ ประกอบการเล่าเรื่องของผู้รู้ ให้ผู้ฟังได้เห็นภาพ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังวัดป่าแดดจะมีอยู่ 8 ภาพ เขียนเรื่องราวพุทธประวัติเช่นเรื่อง พระเวสสันดร,เล่าวิฑูรบัณฑิต,นิทานพื้นบ้านย่าปู่จี่(จันทรคราส),มโหสถชาดก และไตรภูมิ เป็นต้นในบริเวณวัดป่าแดดยังมีหอไตรอายุร้อยกว่าปี ภายในมีคัมภีร์ใบลานรุ่นเก่าเก็บไว้ รูปทรงของหอไตรวัดป่าแดด สร้างแบบก่ออิฐถือปูนภายนอกมีลายปูนปั้นรูปเทวดา ซึ่งถือเป็นรูปแบบดั่งเดิมของหอไตรในล้านนา

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
256 | 22 พฤษภาคม 2560
ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
211 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
200 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดบ้านทัพ ...
เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ...
232 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
198 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556