รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

วัดบ้านทัพ

เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402

     

 

 

         ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.5 ต.ท่าผา เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนา มองจากเมืองจะเห็นวัดบ้านทัพผ่านทุ่งนาและลำน้ำแม่แจ่ม เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม


      อุโบสถวัดบ้านทัพเป็นอุโบสถไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ฝาไม้ทำคล้ายฝาไม้ปะกนของภาคกลาง ระนาบหลังคาอ่อนโค้งตามแบบล้านนา องค์ประกอบและลวดลายประดับเป็นแบบล้านนา ทั้งเครื่องหลังคาคือปราสาทเฟื้อง ช่อฟ้า ตัวลำยอง หางวัน และซุ้มประตูหน้า ราวบันไดทางเข้าทำเป็นหางวันตามแบบล้านนา

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
257 | 22 พฤษภาคม 2560
ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
211 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
201 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
198 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1209 | 29 มีนาคม 2560