รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

วัดบ้านทัพ

เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402

     

 

 

         ตั้งอยู่เลขที่ 93 ม.5 ต.ท่าผา เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2532 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมทุ่งนา มองจากเมืองจะเห็นวัดบ้านทัพผ่านทุ่งนาและลำน้ำแม่แจ่ม เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม


      อุโบสถวัดบ้านทัพเป็นอุโบสถไม้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ฝาไม้ทำคล้ายฝาไม้ปะกนของภาคกลาง ระนาบหลังคาอ่อนโค้งตามแบบล้านนา องค์ประกอบและลวดลายประดับเป็นแบบล้านนา ทั้งเครื่องหลังคาคือปราสาทเฟื้อง ช่อฟ้า ตัวลำยอง หางวัน และซุ้มประตูหน้า ราวบันไดทางเข้าทำเป็นหางวันตามแบบล้านนา

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
399 | 22 พฤษภาคม 2560
ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
268 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
277 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
272 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
1002 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1388 | 29 มีนาคม 2560