รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

วัดพระบาท

มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่

 

 

          ตั้งอยู่เลขที่ 70 ม.9 บ้านป่าหนาด ต.ท่าผา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 วัดแห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ แล้วประทับรอยพระบาทเอาไว้ จึงได้ชื่อว่าวัดพระบาท   รอยพระบาทเดิมอยู่ริมน้ำแม่แรก ซึ่งชาวบ้านไปพบ จึงได้ช่วยกันนำมาไว้ในบริเวณวัด

 

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
257 | 22 พฤษภาคม 2560
ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
211 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดบ้านทัพ ...
เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ...
232 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
198 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1209 | 29 มีนาคม 2560