รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

ดอนศาล

ที่ตั้งอำเภอเก่า

       

 

 

      ตั้งอยู่บ้านอาราม หมู่ที่ 4 ตามคำบอกเล่าตั้งแต่พญาเขื่อนแก้วปกครองเมืองแจ่ม ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านอาราม จึงตั้งศาลหรือที่ทำการไว้ใกล้บ้าน เมื่อรัฐบาลสยามได้เข้ามาปกครองล้านนา พ.ศ. 2447 ส่วนกลางได้ส่งนายชื่นมาปกครอง มีการจัดเก็บภาษีชายฉกรรจ์คนละ 4 บาทต่อปี สร้างความเดือนร้อน กลุ่มอำนาจเดิมคือท้าวอินทร์กับท้าวพรหมจึงบุกฆ่านายชื่นที่ศาล เอาศพโยนลงบ่อน้ำ แล้วจุดไฟเผาศาล เมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย ทางรัฐบาลสยามได้ส่ง ท้าวสุดสนิทเข้ามาเป็นนายอำเภอแม่แจ่ม และย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไปที่ตำบลช่างเคิ่ง

        พ.ศ. 2553 นายวิจิตร หลังสัน นายอำเภอแม่แจ่มในขณะนั้น ให้ที่ดินอำเภอออกโฉนดเป็นที่ราชพัสดุ และร่วมกับเทศบาลตำบลท่าผา ก่อสร้างอาคารจำลองที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มเดิม และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม(ดอนศาล) อำเภอแม่แจ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอยม่อนหมาก ...
สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม ...
257 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
201 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดบ้านทัพ ...
เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ...
233 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
199 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1209 | 29 มีนาคม 2560