รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai
Q1Y5rN https://goldentabs.com/

ดอยม่อนหมาก

สถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม

 

 

 

                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ ตำบลท่าผา เดิมเป็นไร่ชาวลัวะ เมื่อชาวบ้านซื้อที่ดินต่อโดยใช้หมากแลกเปลี่ยนแทนเงิน จึงเรียกชื่อว่าดอยหมื่นหมาก ต่อมาเพี้ยนเป็นดอยม่อนหมาก ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดูทะเลหมอกที่สวยงาม สามารถมองวิวได้ 360 องศา สามารถดูแสงแรกของวัน ระยะทางจากอำเภอแม่แจ่ม 9 กิโลเมตร

ดอนศาล ...
ที่ตั้งอำเภอเก่า ...
211 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดพระบาท ...
มีรอยพระพุทธบาทที่ชาวบ้านเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาที่นี่ ...
200 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดบ้านทัพ ...
เดิมชื่อวัดศรีหนองเหนือ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2402 ...
232 | 22 พฤษภาคม 2560
ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านต ...
กลุ่มทอผ้าตำบลท่าผา ...
198 | 22 พฤษภาคม 2560
วัดยางหลวง ...
ชาวกระเหรี่ยง หรือ ยาง เป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ...
935 | 22 มิถุนายน 2556
วัดป่าแดด ...
หรืออีกชื่อในอดีตว่า วัดใหม่เมืองแจ่ม ...
1209 | 29 มีนาคม 2560