รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

ท่าผาแผ่นดินธรรม วัฒนธรรมลือเลื่อง รุ่งเรืองประเพณี ของดีผ้าตีนจกทอมือ

วัดยางหลวง(กิจชกูฏ)

วัดยางหลวง(กิจชกูฏ) วัดยางหลวงจัดเป็นวัดใหญ่และสำคัญแห่งหนึ่งใน อ.แม่แจ่ม ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา

กู่ปราสาทหรือกิจกูฏ สูงประมาณ 1.85 ม. รูปแบบและโครงสร้างของกิจกูฏนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมแบบพุกามมาจากพม่าผสมกับล้านนาสกุลช่างเชียงแสน งดงามมา