รู้จักเทศบาล
THAPA Chiangmai
เกี่ยวกับเทศบาล
THAPA Chiangmai
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
THAPA Chiangmai
ข่าวสารเทศบาล
THAPA Chiangmai
ปฏิทินกิจกรรม
THAPA Chiangmai
เว็บลิงค์
THAPA Chiangmai

ท่าผาแผ่นดินธรรม วัฒนธรรมลือเลื่อง รุ่งเรืองประเพณี ของดีผ้าตีนจกทอมือ

ปิ่นปักผม \\\"ปิ่นแก้วจันทร์\\\"

ปิ่นปักผม \"ปิ่นแก้วจันทร์\" บ้านทัพ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นปักผม "ปิ่นแก้วจันทร์"
บ้านทัพ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่